astazi@iuliatoma.ro
Bio:
 
Iulia Gabriela Toma (b. 1974) is a mixed-media artist who works with the means of aesthetic expression through textile, as well as with photography, painting, installation and text in each work. Recently she has been focusing on social issues that she expresses in her own individual way: feminism, women's rights, interpersonal relations of closed communities, the materiality of urban living, social justice, etc.. Toma builds a personal discourse that is expressively and aesthetically organized in visual and activist orientations, each time trying to place the balance between message and material at an ever increasingly elaborate level. She teaches in the Department of Art & Design, Textile section at the National University of Arts Bucharest, practicing pedagogy in harmony with her personal activity as well as with the innovation required for didactic activity within the artistic discipline.
 
Iulia Gabriela Toma (b. 1974) este artistă mix-media, lucrează atât in mediile cu expresie estetică din jurul materialului textil, ca prim studiu, cât şi cu fotografie, pictură, instalaţie şi text în fiecare lucrare. Se concentrează în ultima vreme pe temele sociale ale căror rezonanţă o regăseşte în propriul parcurs: feminism, drepturile omului, relaţiile interpersonale din comunităţile închise, materialitatea urbană a locuirii, echitate socială, etc. Construieşte un discurs propriu organizat estetic şi expresiv în direcţii vizuale şi activiste, încercând de fiecare dată să situeze proporţia dintre mesaj şi estetic la un nivel din ce în ce mai elaborat. Predă în cadrul Departamentului Arte & Design Textil al Universităţii Naţionale de Artă Bucureşti, practicând un exerciţiu pedagogic armonizat atât cu fondul personal de cercetare cât şi cu inovaţia permanentă cerută de activitatea didactică în disciplina artistică.
 

 

 

 

 

 

 

 

+++
Powered by CuteNews


News

Works
Research


Bio
Downloads
Links
Contact